Đặc sắc[Đặc Sắc] Sử Dụng KNB Hiệu Quả

[Đặc Sắc] Sử Dụng KNB Hiệu Quả

30/11

1. Tích nạp nhận thưởng

Mỗi ngày, khi tích nạp đủ mốc sẽ nhận thưởng hấp dẫn

Ngày đầu tiên chỉ với 100KNB, người chơi có thể sở nhận được những vật phẩm như:

Ngày 2, Tích nạp 250KNB sẽ nhận được:

Ngày 3, tích nạp1000 KNB sẽ nhận:

Ngoài ra, còn có thể nhận thêm phần thưởng khi tích lũy nạp 250KNB 1 ngày

2. Mua gói kích hoạt VIP

Sau khi nhận quà tích nạp mỗi ngày, cách tốt nhất để tối ưu số KNB vừa nạp vào đó chính là đầu tư vào các gói VIP, cụ thể như sau:

Thẻ Tháng (Tăng V1)

Sau khi mua, người chơi sẽ lên VIP1, kích hoạt các BUFF giá trị:

 • BUFF: Công +100, thủ +50
 • Tăng EXP Diệt Quái: 30%Dịch chuyển: Miễn Phí
 • Lượt vào Ma Tượng Nhai +1
 • Khai mở: Bí Cảnh BOSS
 • EXP thêm: EXP cầu phúc 3 lần
 • Xu Thêm: Xu cầu phúc 4 lần
 • Thuế đấu giá: Giảm 50%
 • Nhiệm vụ Bang: Có thể làm nhanh

Thẻ Quý (Tăng V2)

Sau khi mua, người chơi sẽ lên VIP2, kích hoạt các BUFF giá trị:

 • BUFF: Công +200, thủ +100
 • Tăng EXP Diệt Quái: 30%
 • PB EXP: Lượt mua +1
 • PB Thần Bộc: Lượt mua +1
 • Thưởng Báo Danh: x2
 • Lượt vào Ma Tượng Nhai +2
 • EXP thêm: EXP cầu phúc 3 lần
 • Xu Thêm: Xu cầu phúc 5 lần
 • Nhiệm vụ Bang: Có thể làm nhanh
 • Dịch chuyển: Miễn phí
 • Bao gồm mọi đặc quyền VIP1

Thẻ Nửa Năm (Tăng V4)

 • BUFF: Công +400, Thủ +200
 • KC cá nhân: Mở BOSS riêng
 • Bang: Triệu tập thành viên Bang
 • Hoàn Thành: NV thần khí nhận chủ
 • Mở: Khiêu chiến BOSS bí cảnh mỗi ngày
 • Bí cảnh hòa bình: 2 tầng
 • Ma Tượng Nhai: Lượt vào +5
 • EXP hấp thụ thần bộc: 50%
 • Thưởng báo danh: x4
 • Bao gồm toàn bộ đặc quyền VIP3

Sau khi kích hoạt VIP, hằng ngày người chơi có thể nhận được ‘Quà mỗi ngày‘ tương ứng với mỗi mốc VIP (Nhận quà tại mốc VIP cao nhất). Ngoài ra, cũng có thể tiếp tục đầu tư vào ‘Gói quà Độc Quyền’ của các cấp VIP (Mỗi mốc VIP có một gói độc quyền riêng, có thể mua tất cả các gói khi đã đạt mốc VIP yêu cầu).

3. Mua các gói “0 Đồng”

Trong 7 ngày đầu, người chơi có thể đầu tư mua gói “0 Đồng”. Đây là cơ hội duy nhất để người chơi có thể sở hữu cho mình những item khủng với mức giá KHÔNG TƯỞNG, chỉ 0 đồng. Sau khi mua sẽ được hoàn lại 100% số KNB đã đầu tư.

4. Đầu tư các gói “Bảo Vật Siêu Hiếm”

Chỉ với một lượng KNB nhỏ, người chơi có thể đầu tư mua các gói để nhận về cho mình những nguyên liệu SIÊU HIẾM, số lượng có hạn.

Trân trọng,
BQT Thái Cổ 2

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ